korea winter light
เกาหลีใต้
เกาหลีใต้

WINTER LIGHT KOREA

5 วัน 3 คืน

อินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย-เทศกาลตกปลาน้าแข็ง

การบินไทย

Snow fishing korea
เกาหลีใต้
เกาหลีใต้

SNOW FISHING KOREA

5 วัน 3 คืน

ไร่สตรอเบอร์รี่-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

แอร์เอเชีย

Ice Freezing
เกาหลีใต้
เกาหลีใต้

ICE FREEZING KOREA

4 วัน 3คืน

ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้าแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ

แอร์เอเชีย

Fishing & ski korea
เกาหลีใต้
เกาหลีใต้

Korea Fishing & Ski

5 วัน 3 คืน

เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่-ตกปลาใต้น้าแข็ง

แอร์เอเชีย