มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง

มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง

4 วัน 3คืน

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

แอร์เอเชีย