มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง

มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง

4 วัน 3คืน

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

แอร์เอเชีย

มาเก๊า จูไห่
มาเก๊า
มาเก๊า
มาเก๊า

มาเก๊า จูไห่

3 วัน 2 คืน

วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - จูไห่

แอร์เอเชีย