ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

SPARKLING AUTUMN IN TOKYO

วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-โมมิจิ ไคโร

ประเทศ
ญี่ปุ่น
สายการบิน
แอร์เอเชีย X
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่

31,900.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดา ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร /ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ อิสระช้อปปิ้ง/โอไดบะ +ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ