unseen snow monkey
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

โอซาก้า – เกียวโต-ทาคายาม่า

ปราสาทโอซาก้า-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ-วัดเซ็นโกจิ

ประเทศ
ญี่ปุ่น
สายการบิน
แอร์เอเชีย X
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่

37,900.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้