เฉินตู สุ้ยหนิง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

เฉินตู สุ้ยหนิง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์

เฉินตู-รถไฟความเร็วสูง-ฉงชิ่ง-อู่หลงอุทยานเขานางฟ้ำ

ประเทศ
จีน
สายการบิน
china Southern Airlines
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่

16,900.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :เดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้ำ อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะ