ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่

วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต

ประเทศ
จีน
สายการบิน
Hongkong Airline
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่

9,799.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :นเดินทางสู่ วัดไป๋หลิน หรือ วัดดอกบัว เพจ่อให้ท่านได้กราบนาัสการสิ่งศักดิ์สิทิ่์ที่ชาวจูไห่ให้ควาานับถจอ ได้รก่ เทพเจ้ารห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้ารา่กวนอิา เพจ่อควาาเป็นศิริางคลรก่ตัวท่าน