ฮาร์บิน ปักกิ่ง
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

ฮาร์บิน ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง--กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-SNOW WORLD

ประเทศ
สายการบิน
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่

36,799.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :เทศกำลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้าแข็งประจาปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน