ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

Aurora Russia

แสงออโรร่า-Husky Park-เรือทาลายน้าแข็ง

ประเทศ
รัสเซีย
สายการบิน
การบินไทย
ระยะเวลา
ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
เริ่มต้นที่

67,900.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1