มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

ประเทศ
มาเก๊า-จูไห่-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง
สายการบิน
แอร์เอเชีย
ระยะเวลา
4 วัน 3คืน
เริ่มต้นที่

9,999

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี