คุนหมิง ป่าท้อ สิบลี้
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9(4 คู่สาย)

คุนหมิง ป่าท้อ สิบลี้

ป่าหิน--อุทยานผู่เจ่อเฮย-ถ้ำเจ้ำแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-สระบัว

ประเทศ
จีน
สายการบิน
china Southern Airlines
ระยะเวลา
4 วัน 3คืน
เริ่มต้นที่

11,999.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาว์นโหลด ปริ้นต์
ไฮไลท์ :ชมสถานที่ถ่ายทำ ซีรี่ย์ดังของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM” หรือภาษาไทยชื่อเรื่องว่ำ สำมชาติสามภพ ป่าท้อสิบลี้