บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ ขอวีซ่า

บริษัท แมกซ์เวิลด์ ทัวร์ (2011)  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่น ขอวีซ่า ในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพและมากพร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการยื่น ขอวีซ่า ทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก การยื่นวีซ่า จนกระทั่งท่านได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต

pexels-photo-346885

ขั้นการขอวีซ่า ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-030-8595-9
(4 คู่สาย)

ส่งเอกสาร
ถึงเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่นำไปยื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง
(กรณีต้องมีการแสดงตัว)

รอรับเล่มวีซ่า